• penuelnexus@gmail.com +91-8606130001

 1 

F-5.CAR SHAMPOO

DP ₹130 MRP ₹150

SV=30, PSU=0

 2 

V-RUB

DP ₹89 MRP ₹100

SV=10, PSU=0

 3 

KASMIREE PREMIUM TEA JAR

DP ₹90 MRP ₹105

SV=8, PSU=0

  
 4 

KASMIREE PREMIUM TEA JAR

DP ₹170 MRP ₹190

SV=20, PSU=0

 5 

AYURGREEN SPECIAL TEA JAR

DP ₹115 MRP ₹125

SV=8, PSU=0

 6 

KASMIREE LEAF TEA-200G

DP ₹120 MRP ₹145

SV=35, PSU=0

  
 7 

AYURGREEN GREEN TEA 150G

DP ₹220 MRP ₹260

SV=50, PSU=0

 8 

AYURGREEN GREEN TEA 75G

DP ₹115 MRP ₹140

SV=25, PSU=0

 9 

SLIMS CAP 60S

DP ₹560 MRP ₹685

SV=140, PSU=0

 10 

BRAHMI CAP 60S

DP ₹480 MRP ₹590

SV=145, PSU=0

  
 11 

NUTRINUTS 200g

DP ₹223 MRP ₹270

SV=30, PSU=0

 12 

HAIR CARE OIL-NEW

DP ₹230 MRP ₹280

SV=60, PSU=0

 13 

DENTI PLUS 40g

DP ₹55 MRP ₹70

SV=7, PSU=0

 14 

F-5.CAR SHAMPOO-AUTO CARE

DP ₹190 MRP ₹220

SV=30, PSU=0

  
 15 

DANRUFF SOLUTION-AYUR

DP ₹351 MRP ₹390

SV=80, PSU=0

 16 

CHYAVANAPRASAM-400GM

DP ₹255 MRP ₹290

SV=64, PSU=0

 17 

GLYZOMER

DP ₹139 MRP ₹160

SV=25, PSU=0

 18 

KAYAKALPAM

DP ₹298 MRP ₹350

SV=60, PSU=0

  
 19 

AYURGREEN WITE TEA

DP ₹599 MRP ₹730

SV=200, PSU=0

 20 

AGASTHYARASAYANAM NEW-400GM 020

DP ₹230 MRP ₹270

SV=57, PSU=0

 21 

BAHUSHALAGUDAM KM- 400/NEW

DP ₹236 MRP ₹270

SV=47, PSU=0

 22 

SATHAAVARIGULAM KM-400

DP ₹235 MRP ₹270

SV=57, PSU=0

  
 23 

RAMACHAM BATH BRUSH

DP ₹80 MRP ₹100

SV=10, PSU=0

 24 

DIV HERBAL HAIR WASH

DP ₹143 MRP ₹170

SV=27, PSU=0

 25 

ASHTAMRITHAM

DP ₹89 MRP ₹100

SV=17, PSU=0

 26 

INDHRATHULASI-10

DP ₹149 MRP ₹180

SV=35, PSU=0

  
 27 

RHEUMATOL BODY PAIN RELIEF OIL

DP ₹164 MRP ₹195

SV=40, PSU=0

 28 

AYURDANDA

DP ₹110 MRP ₹130

SV=25, PSU=0

 29 

CUCUMBER GEL

DP ₹165 MRP ₹195

SV=55, PSU=0

 30 

SAFFRON PAPPAYA GEL

DP ₹165 MRP ₹195

SV=55, PSU=0

  
 31 

PANCHAKASAMRUTHU

DP ₹105 MRP ₹130

SV=20, PSU=0

 32 

FEBA ROSE FACE WASH-100ML

DP ₹139 MRP ₹165

SV=26, PSU=0

 33 

BEAUTY CREAM-FEBA ROSE

DP ₹169 MRP ₹195

SV=30, PSU=0

 34 

DEWWHITE DETERGENT POWDER

DP ₹99 MRP ₹120

SV=17, PSU=0

  
 35 

DIABACAFE (2PACK)

DP ₹260 MRP ₹520

SV=30, PSU=0

 36 

DHAAHASHAMNI-NEW

DP ₹75 MRP ₹95

SV=15, PSU=0

 37 

PAIN OIL ROLLON

DP ₹170 MRP ₹195

SV=45, PSU=0

 38 

RAJAGIRI SUPREME TEA

DP ₹85 MRP ₹95

SV=12, PSU=0

  
 39 

HAIR GEL VAN

DP ₹165 MRP ₹195

SV=45, PSU=0

 40 

RAJAGIRI SUPREME TEA-500gm

DP ₹150 MRP ₹180

SV=20, PSU=0

 41 

FEBA APPRICOAT SCRUB

DP ₹175 MRP ₹195

SV=44, PSU=0

 42 

NILE ONE DROP DISH WASH

DP ₹85 MRP ₹99

SV=20, PSU=0

  
 43 

RAJAGIRI 1Kg Pouch

DP ₹300 MRP ₹340

SV=50, PSU=0

 44 

SAFFRON FAIRY FACE PACK

DP ₹165 MRP ₹195

SV=40, PSU=0

 45 

EMU SOAP JASMIN NEW

DP ₹140 MRP ₹170

SV=30, PSU=0

 46 

EMU SOAP JASMIN NEW

DP ₹140 MRP ₹170

SV=36, PSU=0

  
 47 

MEHA MIX FOR DIABETIC NEW

DP ₹199 MRP ₹240

SV=36, PSU=0

 48 

PILESOCAP -60

DP ₹1090 MRP ₹1190

SV=300, PSU=0

 49 

NONI MIXED FRUIT JUICE

DP ₹590 MRP ₹699

SV=200, PSU=0

 50 

PENUEL DISHWASH GEL

DP ₹106 MRP ₹120

SV=15, PSU=0

  
 51 

HERBAL CHOCOLATE WHEY PROTEIN 200gm

DP ₹470 MRP ₹570

SV=150, PSU=0

 52 

HERBAL ALOE NEEM FACE WASH 200ml B/W

DP ₹175 MRP ₹195

SV=40, PSU=0

 53 

FABROZ HAND WASH

DP ₹126 MRP ₹149

SV=20, PSU=0

 54 

Herbal Basil Drops B/W PANCH TULSI-30ml

DP ₹226 MRP ₹295

SV=80, PSU=0

  
 55 

NILE HYJIN TOILET CLEANER

DP ₹85 MRP ₹95

SV=10, PSU=0

 56 

NILE FLOOR CLEANER

DP ₹87 MRP ₹99

SV=10, PSU=0

 57 

NILE STIFFENER 1kg

DP ₹169 MRP ₹190

SV=20, PSU=0

 58 

SAHYA SUPREME TEA-100gm

DP ₹27 MRP ₹30

SV=1, PSU=0

  
 59 

DHAHASASAMINI-35gm

DP ₹17 MRP ₹20

SV=1, PSU=0

 60 

Ayurgreen Shampoo

DP ₹100 MRP ₹120

SV=14, PSU=0

 61 

Div Face Wash

DP ₹100 MRP ₹120

SV=16, PSU=0

 62 

KUZHINAKHA NIVARINI

DP ₹46 MRP ₹50

SV=4, PSU=0

  
 63 

OMEGA-3(60GEL)

DP ₹790 MRP ₹990

SV=300, PSU=0

 64 

STEM CELLS 500MG 60 CAP

DP ₹790 MRP ₹990

SV=300, PSU=0

 65 

CURCUMIN TABLET

DP ₹790 MRP ₹990

SV=300, PSU=0

 66 

GREEN TEA TABLET (60TAB)

DP ₹790 MRP ₹990

SV=300, PSU=0

  
 67 

BRAMI RASAYANAM-400GM-SV

DP ₹750 MRP ₹950

SV=300, PSU=0

 68 

SPIRULINA TABLET 60TAB

DP ₹790 MRP ₹990

SV=300, PSU=0

 69 

NISHAKATHAKADHI KASHAYA CHOORNAM

DP ₹423 MRP ₹490

SV=150, PSU=0